-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองมาก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองมาก

รหัสโรงเรียน : 210463

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 – ควนเกย ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 80130

โทรศัพท์ : 075449395

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองมาก

-- advertisement --