โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น มิตรภาพที่112

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น มิตรภาพที่112

รหัสโรงเรียน : 210555

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 124 นคร- สงขลา ทรายขาว หัวไทร นครศรีธรรมราช 80170

โทรศัพท์ : 0897230432

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น มิตรภาพที่112