-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย

รหัสโรงเรียน : 210431

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – คลองน้อย ปากพนัง นครศรีธรรมราช 80330

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเกาะนางโดย

-- advertisement --