-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดกาญจนาราม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดกาญจนาราม

รหัสโรงเรียน : 210391

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 3 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านบางนาว ปากพนัง-เกาะฝ้าย บางพระ ปากพนัง นครศรีธรรมราช 80140

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดกาญจนาราม

-- advertisement --