-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดกาโห่ใต้

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดกาโห่ใต้

รหัสโรงเรียน : 210177

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านกาโห่ บ่อล้อ ลำทับ ควนหนองหงษ์ ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดกาโห่ใต้

-- advertisement --