-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดถลุงทอง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดถลุงทอง

รหัสโรงเรียน : 210479

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 80350

โทรศัพท์ : 075350053

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดถลุงทอง

-- advertisement --