โลโก้โรงเรียนวัดทองพูน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดทองพูน

รหัสโรงเรียน : 210209

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 – เขาพระบาท เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 80190

โทรศัพท์ : 0887517637

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดทองพูน