-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดบางทวด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดบางทวด

รหัสโรงเรียน : 210385

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 175 บางทวด ปากพนังฝั่งตะวันตก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 80370

โทรศัพท์ : 0

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดบางทวด

-- advertisement --