-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดบางทองคำ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดบางทองคำ

รหัสโรงเรียน : 210219

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 81 – บ้านเนิน เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 80190

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดบางทองคำ

-- advertisement --