-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดบางยิ่ว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดบางยิ่ว

รหัสโรงเรียน : 210202

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : ไม่มีเลขที่ – การะเกด เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 80190

โทรศัพท์ : 0862681575

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดบางยิ่ว

-- advertisement --