-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดปากเหมือง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดปากเหมือง

รหัสโรงเรียน : 210577

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 3 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 301 หัวไทร-ปากเหมือง ควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราช 80170

โทรศัพท์ : 0840601384

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดปากเหมือง

-- advertisement --