-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดพระอานนท์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดพระอานนท์

รหัสโรงเรียน : 210482

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ 7 ต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช – เสาธง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 80350

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดพระอานนท์

-- advertisement --