-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดพิบูลยาราม มิตรภาพที่ 232

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดพิบูลยาราม มิตรภาพที่ 232

รหัสโรงเรียน : 210379

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 ชายทะเล – จมูกควาย ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 80140

โทรศัพท์ : 0835942049

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดพิบูลยาราม มิตรภาพที่ 232

-- advertisement --