-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดสมควร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดสมควร

รหัสโรงเรียน : 210702

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : โรงเรียนวัดสมควร – ควนหนองคว้า จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช 80130

โทรศัพท์ : 075-450011

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดสมควร

-- advertisement --