-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดสระโพธิ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดสระโพธิ์

รหัสโรงเรียน : 210215

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : เสือหึง – เสือหึง เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 80190

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดสระโพธิ์

-- advertisement --