-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม

รหัสโรงเรียน : 210449

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 419/1 – ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 80130

โทรศัพท์ : 075845427

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม

-- advertisement --