-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดเทพมงคล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดเทพมงคล

รหัสโรงเรียน : 210457

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ควนเกย ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 80130

โทรศัพท์ : 075449043

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดเทพมงคล

-- advertisement --