-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดไม้เสียบ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดไม้เสียบ

รหัสโรงเรียน : 210184

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – ชะอวด-ไม้เสียบ เกาะขันธ์ ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180

โทรศัพท์ : 075493158

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดไม้เสียบ

-- advertisement --