-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสุนทราภิบาล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสุนทราภิบาล

รหัสโรงเรียน : 210468

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 381/4 – ควนพัง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 80130

โทรศัพท์ : 075 759290

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสุนทราภิบาล

-- advertisement --