-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านควนทอง(ประชาอุทิศ)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านควนทอง(ประชาอุทิศ)

รหัสโรงเรียน : 210094

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช 80210

โทรศัพท์ : 075845238

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านควนทอง(ประชาอุทิศ)

-- advertisement --