-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านฉาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านฉาง

รหัสโรงเรียน : 210232

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ดอนตะโก ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160

โทรศัพท์ : 075450146

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านฉาง

-- advertisement --