โลโก้โรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง

รหัสโรงเรียน : 210539

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช 80340

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง