-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านน้ำฉา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านน้ำฉา

รหัสโรงเรียน : 210552

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านสวนหัวแหวน – เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช 80340

โทรศัพท์ : 084-845-9973

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านน้ำฉา

-- advertisement --