-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านประชาอารี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านประชาอารี

รหัสโรงเรียน : 210265

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านประชาอารี คลองเกราะ-คูใหม่ โมคลาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160

โทรศัพท์ : 075450094

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านประชาอารี

-- advertisement --