-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านปากเจา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านปากเจา

รหัสโรงเรียน : 210272

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านปากเจา – ตลิ่งชัน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160

โทรศัพท์ : 075772049

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านปากเจา

-- advertisement --