-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านพังหรัน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านพังหรัน

รหัสโรงเรียน : 210734

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านพังหรัน คลองนันบ้านโรงเหล็ก นบพิตำ นบพิตำ นครศรีธรรมราช 80160

โทรศัพท์ : 075348390

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านพังหรัน

-- advertisement --