-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต

รหัสโรงเรียน : 210541

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมราช 80120

โทรศัพท์ : 075771050

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสุวรรณเขต

-- advertisement --