-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนับเภา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนับเภา

รหัสโรงเรียน : 210248

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 44/2 – สระแก้ว ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160

โทรศัพท์ : 075845311

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนับเภา

-- advertisement --