-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านอินทนิน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านอินทนิน

รหัสโรงเรียน : 210247

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – สระแก้ว ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160

โทรศัพท์ : 075845312

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านอินทนิน

-- advertisement --