-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเปร็ต

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเปร็ต

รหัสโรงเรียน : 210080

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 25/4 อัครวิถี ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช 80210

โทรศัพท์ : 075-528-202

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเปร็ต

-- advertisement --