-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์)

รหัสโรงเรียน : 210251

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านเราะ – สระแก้ว ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160

โทรศัพท์ : 075375410

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์)

-- advertisement --