-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดจอมทอง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดจอมทอง

รหัสโรงเรียน : 210514

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – สิชล สิชล นครศรีธรรมราช 80120

โทรศัพท์ : 075535097

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดจอมทอง

-- advertisement --