-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดชนาราม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดชนาราม

รหัสโรงเรียน : 210534

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : โรงเรียนวัดชนาราม – ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช 80120

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดชนาราม

-- advertisement --