-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดประทุมทายการาม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดประทุมทายการาม

รหัสโรงเรียน : 210511

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 184/1 – สิชล สิชล นครศรีธรรมราช 80120

โทรศัพท์ : 075536133

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดประทุมทายการาม

-- advertisement --