-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดเขาน้อย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดเขาน้อย

รหัสโรงเรียน : 210725

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – กะหรอ นบพิตำ นครศรีธรรมราช 80160

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดเขาน้อย

-- advertisement --