โลโก้โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง

รหัสโรงเรียน : 210085

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านเจดีย์หลวง เจดีย์หลวง-ท่าจอด ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช 80210

โทรศัพท์ : 075527533

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดเจดีย์หลวง