-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดเปียน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดเปียน

รหัสโรงเรียน : 210729

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช 80160

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดเปียน

-- advertisement --