-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดโคกเหล็ก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดโคกเหล็ก

รหัสโรงเรียน : 210261

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ไทยบุรี ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160

โทรศัพท์ : 075770260

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดโคกเหล็ก

-- advertisement --