-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านคลองม่วง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคลองม่วง

รหัสโรงเรียน : 220111

เขตการศึกษา : สพป.นครสวรรค์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 26/3 โกรกพระทัพทัน เนินศาลา โกรกพระ นครสวรรค์ 60170

โทรศัพท์ : 056-297222

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคลองม่วง

-- advertisement --