-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านบางมะฝ่อ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านบางมะฝ่อ

รหัสโรงเรียน : 220094

เขตการศึกษา : สพป.นครสวรรค์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 19/1 – บางมะฝ่อ โกรกพระ นครสวรรค์ 60170

โทรศัพท์ : 056390180

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบางมะฝ่อ

-- advertisement --