-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง

รหัสโรงเรียน : 220400

เขตการศึกษา : สพป.นครสวรรค์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 111 – นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130

โทรศัพท์ : 056200667

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองไม้แดง

-- advertisement --