-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหาดสูง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหาดสูง

รหัสโรงเรียน : 220116

เขตการศึกษา : สพป.นครสวรรค์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 100 – หาดสูง โกรกพระ นครสวรรค์ 60170

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหาดสูง

-- advertisement --