-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยบง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยบง

รหัสโรงเรียน : 220387

เขตการศึกษา : สพป.นครสวรรค์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 10 – เขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130

โทรศัพท์ : 0832129898

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยบง

-- advertisement --