-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร

รหัสโรงเรียน : 220376

เขตการศึกษา : สพป.นครสวรรค์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 290 – พยุหะ พยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130

โทรศัพท์ : 056341331

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพยุหะศึกษาคาร

-- advertisement --