-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดกลางแดด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดกลางแดด

รหัสโรงเรียน : 220013

เขตการศึกษา : สพป.นครสวรรค์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 42 – กลางแดด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-275114

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดกลางแดด

-- advertisement --