-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อ

รหัสโรงเรียน : 220391

เขตการศึกษา : สพป.นครสวรรค์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 99 – น้ำทรง พยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130

โทรศัพท์ : 056205246

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดคลองบางเดื่อ

-- advertisement --