-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดท่าล้อ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดท่าล้อ

รหัสโรงเรียน : 220033

เขตการศึกษา : สพป.นครสวรรค์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-390109

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดท่าล้อ

-- advertisement --