-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดบ้านลาด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดบ้านลาด

รหัสโรงเรียน : 220151

เขตการศึกษา : สพป.นครสวรรค์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 78 – บางเคียน ชุมแสง นครสวรรค์ 60120

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดบ้านลาด

-- advertisement --