-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดปากคลองปลากด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดปากคลองปลากด

รหัสโรงเรียน : 220123

เขตการศึกษา : สพป.นครสวรรค์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 51 สาย2225 พันลาน ชุมแสง นครสวรรค์ 60250

โทรศัพท์ : 056203206

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดปากคลองปลากด

-- advertisement --