โลโก้โรงเรียนวัดวังใหญ่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดวังใหญ่

รหัสโรงเรียน : 220137

เขตการศึกษา : สพป.นครสวรรค์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์ 60120

โทรศัพท์ : 0899588396

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดวังใหญ่